Nauka jazdy konnejStrona główna /Nauka jazdy konnej

Stajnia Krzyżanowice – Nauka Jazdy Konnej

Nasi instruktorzy

Instruktorzy:


Regulamin

 1. Nauka jazdy konnej prowadzona jest przez instruktora jeździectwa.
 2. Jazdy prowadzone są codziennie z wyjątkiem poniedziałków w godz. 16.00-19.00
 3. Możliwe jest prowadzenie jazd indywidualnych w godzinach do uzgodnienia z instruktorem
 4. Zapisy na naukę jazdy konnej prowadzone są telefonicznie lub osobiście u instruktorów jeździectwa
 5. Pojedyncza lekcja trwa 60 min., z czego 15 min. przeznaczone jest dla jeźdźca na przygotowanie konia do jazdy i oporządzenie po jeździe (początkowo pod okiem instruktora) oraz 45 min. na samą jazdę.
 6. W trakcie nauki (w czasie jazdy konnej) jeździec obowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia instruktora najlepiej jak potrafi i zgłaszać instruktorowi wszelkie problemy, jakie mogą się w czasie jazdy pojawić
 7. Instruktor ma prawo w uzasadnionych przypadkach zakończyć jazdę wcześniej niż regulaminowe 45 min. („spieszyć” jeźdźca). Instruktor w takim przypadku zawsze wyjaśni powód takiej decyzji. Za skrócenie jazdy w tym trybie nie przysługuje zwrot zapłaty.
 8. O fakcie rezygnacji z wcześniej umówionej jazdy jeździec ma obowiązek powiadomić telefonicznie lub osobiście z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 9. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu nagłych zdarzeń losowych.
 10. Nie zgłoszenie się na jazdę bez uprzedniego powiadomienia w odpowiednim czasie skutkować będzie jednorazowym podwyższeniem opłaty za następną/kolejną jazdę o 50% ceny jazdy. W przypadku takiej nieobecności posiadacza karnetu instruktor zaliczy daną jazdę karnetową jako zrealizowaną.
 11. Jeźdźcy muszą posiadać własne buty/czapsy do jazdy konnej.
 12. Obowiązkowa jest jazda w kasku ochronnym. Jeździec powinien posiadać własny kask. W przypadku braku własnego kasku jest możliwość odpłatnego wypożyczenia kasku na terenie Szkoły.
 13. Wyjazdy grupowe w teren dla jeźdźców Szkoły mogą się odbywać po podjęciu takiej decyzji przez instruktora i tylko w asyście dwóch instruktorów. Wyjazdy grupowe w teren traktowane są jak jazda indywidualna pod opieką instruktora.
 14. Szkoła prowadzić będzie ponadto kursy jeździeckie składające się z części teoretycznej i części praktycznej przygotowujące do egzaminu na brązową odznakę jeździecką.
 15. Kurs jeździecki będzie się kończył wewnętrznym egzaminem, po którym jeździec otrzyma certyfikat dopuszczający do egzaminu na brązową odznakę jeździecką.