Nauka jazdy konnejStrona główna /Nauka jazdy konnej

Stajnia Krzyżanowice – Nauka Jazdy Konnej

Nasi instruktorzy

Instruktorzy:


Regulamin

(obowiązujący od 01.06.2022).

 1. Do stajni, boksów, na wybiegi oraz pastwiska NIE WOLNO wchodzić bez zgody kierownika ośrodka lub instruktora rekreacji.

 2. ZAKAZ biegania, krzyczenia i wykonywania gwałtownych ruchów w stajni oraz w pobliżu koni.

 3. CAŁKOWITY ZAKAZ dokarmiania koni w stajniach, na wybiegach oraz pastwiskach.

 4. Przed zbliżeniem się do konia należy dać znać głosem o swojej obecności, żeby uniknąć spłoszenia.

 5. W żadnym wypadku NIE WOLNO wyprowadzać konia z boksu lub ściągać go z wybiegu lub pastwiska bez uzyskania zgody kierownika ośrodka bądź instruktora rekreacji.

 6. Konia prowadzimy, idąc po jego lewej stronie. Zawsze używamy do tego uwiązu, lonży lub wodzy.

 7. Przy czyszczeniu lub myciu kopyt należy zachować ostrożność. Wszelkie zabiegi wykonujemy, przebywając z boku konia.

 8. Przygotowanie konia do jazdy rekreacyjnej zazwyczaj odbywa się bez obecności instruktora rekreacji, który w tym czasie prowadzi zajęcia. Osoby początkujące (jeżdżące na lonży) są nadzorowane do momentu nabycia niezbędnych umiejętności.

 9. CAŁKOWITY ZAKAZ pozostawiania osiodłanego konia w boksie lub na korytarzu bez opieki.

 10. Sprzęt do pielęgnacji konia należy schować z powrotem na miejsce, skąd został zabrany. Każdy koń rekreacyjny dysponuje własnym zestawem pielęgnacyjnym.

 11. CAŁKOWITY ZAKAZ wjeżdżania wierzchem do stajni.

 12. Wszelkie urazy lub wypadki należy natychmiast zgłosić kierownikowi ośrodka lub instruktorowi rekreacji – niezależnie czy poszkodowany został człowiek, czy koń.

 13. O porządek w stajniach, siodlarniach oraz na placach do jazdy dbają wszyscy jeźdźcy.

 14. Aby uczestniczyć w zajęciach jeździeckich, należy podpisać oświadczenie dotyczące świadomego ponoszenia ryzyka związanego z uprawianiem jeździectwa, które uzyskamy u kierownika ośrodka.

 15. Stajnia Krzyżanowice zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia w związku z uprawianiem sportu z grupy podwyższonego ryzyka.

 16. Do uczestnictwa w zajęciach uprawnia bezpieczny strój do jazdy konnej. W jego skład wlicza się: sportowe buty na płaskiej podeszwie, bryczesy lub wygodne spodnie, kask z trzypunktowym zapięciem. Istnieje możliwość wypożyczenia kasku rekreacyjnego. Instruktor ma prawo odmówić prowadzenia jazdy, jeśli ubiór jeźdźca jest nieodpowiedni.

 17. Nieposłuszeństwo podczas zajęć jazdy konnej może zostać ukarane przez instruktora przerwaniem jazdy oraz zsadzeniem jeźdźca z konia.

 18. Opłata za jazdę uiszczana jest przed rozpoczęciem zajęć.

 19. Po opłaceniu jazdy i rozpoczęciu zajęć – w to uwzględnione jest również szykowanie konia – Stajnia Krzyżanowice nie przyjmuje rezygnacji z zajęć i nie zwraca opłat.

 20. Każdy jeździec powinien być w stajni 30 minut przed umówioną jazdą, żeby przygotować wyznaczonego mu konia.

 21. Karnety jazd utrzymują ważność przez dwa miesiące (10 jazd) lub przez miesiąc (5 jazd) od daty zakupu. Umówione jazdy karnetowe, na które jeździec się nie stawia, zostają z karnetu odpisane – chyba że kierownik ośrodka zostanie poinformowany o szczególnych okolicznościach z odpowiednim wyprzedzeniem.

 22. Karnety powstają w dwóch kopiach – jedna jest do wglądu jeźdźca, druga pozostaje u kierownika ośrodka, który na tej podstawie odpisuje odbyte zajęcia.

 23. Jazdę należy odwołać na 24 godziny przed umówionym terminem. Niestawienie się na jazdę bez wcześniejszego uprzedzenia kierownika ośrodka jest traktowane jako odbycie jazdy i należy uiścić za nią opłatę.

 24. Jeździec może spóźnić się na jazdę do piętnastu minut od rozpoczęcia godziny, na którą zostały zaplanowane zajęcia. Po piętnastu minutach koń wraca do boksu, a jazda przepada i należy za nią zapłacić tak, jakby się odbyła. Jeśli była to jazda karnetowa, zostaje odpisana z karnetu.

 25. Jazda w grupie oraz jazda indywidualna trwają godzinę. Jazda na lonży trwa 30 minut.

 26. Odpowiedzialność materialną za umyślne okaleczenie konia lub uszkodzenie jakiegokolwiek mienia ośrodka (sprzęt jeździecki, pomieszczenia, wyposażenie placów treningowych) ponosi sprawca. Jeśli szkoda nastąpiła w wyniku niezastosowania się do poleceń kierownika ośrodka lub instruktora rekreacji, odpowiedzialność ponosi jeździec, który doprowadził do zdarzenia.

 27. Wyposażenie treningowe na placach do jazdy nie jest zabawką. Osoby bez upoważnienia kierownika ośrodka lub instruktora rekreacji nie mają prawa korzystać z przeszkód ani czworoboku. Jeźdźcy rekreacyjni mogą pokonywać przeszkody wyłącznie w obecności instruktora.

 28. Za pozostawienie rzeczy osobistych bez opieki, a w konsekwencji ich ewentualne zaginięcie, Stajnia Krzyżanowice nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Zaleca się chowanie rzeczy w siodlarniach, gdzie ryzyko zaginięcia znacząco maleje.

 29. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać na terenie Stajni Krzyżanowice wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

 30. Stajnia Krzyżanowice nie bierze odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie pozostawione na terenie ośrodka bez nadzoru osoby dorosłej.

 31. Psy mogą przebywać na terenie ośrodka na odpowiedzialność właściciela. Stajnia Krzyżanowice posiada własne psy, które w ciągu dnia chodzą po terenie luzem.

 32. CAŁKOWITY ZAKAZ spożywania alkoholu na terenie ośrodka oraz przebywania osób „pod wpływem”.

 33. CAŁKOWITY ZAKAZ palenia na terenie ośrodka.

 34. Osoby przebywające na terenie ośrodka są zobowiązane do przestrzegania wewnętrznych regulaminów Stajni Krzyżanowice, zasad BHP i PPOŻ oraz do stosowania się do uwag kierownika ośrodka, instruktorów i pracowników.